Konference e-infrastruktury CESNET

Na konferenci jsme Vám na přednáškách a praktických ukázkách představili celou šíři našich služeb a výzkumných aktivit.

RegistraceIkona šipky
Datum: 20.4.2021, 0:00 - 22.4.2021, 0:00
Místo: Online
Forma: Online
Více informací Ikona šipky

O akci

Další ročník Konference e-infrastruktury CESNET proběhl v dubnu 2021, on-line. Ve třech dnech jsme Vám na přednáškách a praktických ukázkách představili celou šíři našich služeb a výzkumných aktivit.

Moderní IT služby a technologické zázemí poskytuje CESNET nejen akademické a vědecké komunitě, ale i institucím vykonávajícím činnost ve veřejném zájmu.

 

První den 20.4.

 • 25 let CESNETu
 • Síť a síťové služby

 

Druhý den 21.4.

 • Počítání a ukládání dat
 • Podpora spolupráce a multimédia
 • Počítání a ukládní dat -  hands on

 

Třetí den 22.4.

 • Digitální identity
 • Bezpečnost

Program

20.04.2021
21.04.2021
22.04.2021
9:00 - 11:00
25 let CESNET – minulost i výzvy do budoucnosti

moderuje Helmut Sverenyák

Připravili jsme pro Vás krátké shrnutí první dopolední sekce, které si můžete, přečíst zde.

 

Dr. Erik Huizer
Ing. Jan Gruntorád, CSc.
PhDr. Lukáš Levák
Prof. Karel Luyben, prezident EOSC Association
13:00 - 15:00
Síť a síťové služby

moderuje Daniel Lattner

 • Síťová komunikační infrastruktura CESNET2 (Václav Novák) – prezentace
  Aktuální stav a její modernizace
 • Plány sítě Géant (Sebastiano Buscaglione) – prezentace
 • Bezpečnostní prvky síťové infrastruktury (Tomáš Košňar) – prezentace
  Zabezpečení síťové infrastruktury je stěžejním prvkem pro fungování a stabilitu e-infrastruktury jako celku. Přednáška představí soustavu technik a nástrojů zabezpečujících síťovou část e-infrastruktury a celkový rámec strategie obrany sítě.
 • Optické služby – frekvence, obecný princip QKD, sensing (Josef Vojtěch) – prezentace
  Přednáška představuje TF infrastrukturu CESNET pro přenosy ultra-přesného času a ultrastabilní optické frekvence a dále aktivity sdružení v oblasti kvantové distribuce kryptografických klíčů a využití telekomunikačních vláken pro snímání.
 • Sondy a čistička provozu (Tomáš Čejka, Jan Kučera) – prezentace
 • Specifické síťové služby (Radovan Igliar) – prezentace
  Přednáška o specifických síťových službách pro různě potřeby uživatelů (LHCOne, Shoa Foundation, MS ExpressRoute…)
Jan Kučera
Josef Vojtěch
Radovan Igliar
Sebastiano Buscaglione, GÉANT
Václav Novák
9:00 - 11:30
Počítání a ukládání dat

moderuje Miroslav Ruda/Jiří Sitera

 • MetaCentrum (Miroslav Ruda– prezentace
  představení služeb MetaCentra, vývoj za 25 let, aktuální služby a hardware, novinky, plány na tento rok
 • Datová úložiště (David Antoš) – prezentace
  Představení služeb datových úložišť
 • EOSC – European Open Science Cloud (Luděk Matyska, CESNET, CERIT-SC) – prezentace
  Představení evropské iniciativy European Open Science cloud, zapojení ČR, plány na další roky
 • IT4I noviny (Braňislav Jansík) – prezentace
  Superpočítačové centrum IT4Innovations, aktuální vybavení a projekty, vazba na evropský superpočítač LUMI
 • Přístup a počítání s daty družic Sentinel a připravované novinky (Zdeněk Šustr) – prezentace
  Služby národního archivu dat z dálkového průzkumu Země, jejich zpracování ve výpočetních infrastrukturách, možnosti spolupráce a čerstvé či plánované novinky.
Braňislav Jansík
David Antoš
Luděk Matyska, CESNET, CERIT-SC
Miroslav Ruda
Zdeněk Šustr
13:00 - 15:00
Podpora spolupráce a multimédia

moderuje Miloš Liška

 

 • Podpora spolupráce a multimédia včera, dnes a zítra (Miloš Liška) – prezentace
  Podpora spolupráce a další služby poskytované oddělením multimédií jsou jedním ze základních kamenů portfolia služeb poskytovaných sdružením CESNET. Prezentace představí vývoj technologií pro podporu vzdálené spolupráce a výuky od prvních jednoduchých videokonferencí až po současnou infrastrukturu a služby, na kterých jsme v loňském roce hostovali 2400000 hodin meetingů a přednášek.
 • Hardware pro nízkolatenční audiovizuální přenosy (Sven Ubik) – prezentace
  CESNET vyvíjí vlastní technologie na bázi software a hardware pro specializované audiovizuální přenosy. S využitím těchto technologií poskytujeme přenosové služby s velmi malým přidaným zpožděním a dalšími pokročilými parametry, které umožňují nové formy distanční spolupráce.
 • Kulturní dědictví na síti (Jiří Kubišta) – prezentace
  CESNET poskytuje služby pro zpřístupnění kulturního dědictví přes počítačovou síť pro sbírkotvorné a kulturní instituce. V příspěvku představíme technické možnosti pro prezentaci interaktivních 3D modelů sbírkových předmětů a vzdělávací aplikace na bázi příběhů s využitím digitalizovaného kulturního dědictví.
 • Nízkolatenční přenosy 360° videa (Martin Piatka) – prezentace
  360 stupňové video nabízí mnohem vyšší stupeň imerze než klasické video. Snímání a přehrávání 360 stupňového videa je ale mnohem komplexnější a vyžaduje vyšší výkon. V tomto příspěvku popíšeme vývoj akcelerovaného skládání a zpracování 360 stupňového videa na platformě softwarového nástroje UltraGrid. Výsledkem je jednak podpora nízkolatenčního záznamu, zpracování a přenosu 360 stupňového videa v nástroji UltraGrid a také podpora zobrazování takového videa v brýlích pro virtuální realitu.
 • Jsou videokonference bezpečné? (Miloš Liška) – prezentace
  Prezentace pohovoří o základních principech zabezpečení videokonferencí a o tom, na co by si uživatelé a správci při zřizování, provozu a účasti v konferencích měli dát pozor.
Aleš Křenek
Jiří Kubišta
Martin Piatka
Miloš Liška
Sven Ubik
15:00 - 15:00
Počítání a ukládání dat – Hands-on

moderuje Tomáš Rebok

 • Jak sejmout MetaCentrum v 10 krocích (Jiří Vorel) – prezentace
  Přednáška určená především začínajícím uživatelům MetaCentra, kde si povíme něco o tom, jak si správně připravit dávkovou či interaktivní úlohu, jakou frontu vybrat, jak zacházet s daty a jakým základním chybám se vyvarovat.
 • Podporovaná grafická prostředí v OnDemmand, VNC (Anežka Melounová) – prezentace
  Přednáška s praktickými příklady pro všechny, kdo na Metacentru potřebují spouštět aplikace s grafickým rozhraním a chtějí vědět, jaké nástroje pro přenos grafiky MetaCentrum nabízí a jak je používat.
 • Podpora kontejnerových řešení (Jan Hoidekr) – prezentace
  V MetaCentru i CERIT-SC je k dispozici podpora pro kontejnerová řešení Singularity, v CERIT-SC je pak k dispozici Docker (Podman). Tutoriál na praktických příkladech ukáže, jak připravit a spouštět Singularity image a porovná s Dockerem.
 • Podpora AI, Nvidia cloud a jeho použití s pomocí GPU (Jan Hoidekr) – prezentace
  GPU prostředí v MetaCentru / CERIT-SC je velmi různorodé, je k dispozici několik tříd grafických karet. Tutoriál ukáže, jak se jednotlivé karty liší a na praktických ukázkách přiblíží práci s aplikacemi v NGC
 • Jupyter Notebooks (Aleš Křenek) – prezentace
  Tutoriál vysvětlí, k čemu slouží Jupyter Notebooky a jak se s nimi zachází. Existuje více možností, jak s nimi pracovat a spouštět. Na příkladech ukáže možnosti, které podporujeme v rámci MetaCentra / CERIT-SC. Odhalí plány pro pokročilé využití Jupyter Notebooku.
 • Bio-portal: Zjednodušené rozhraní pro nezkušené uživatele (Zdeněk Šustr) – prezentace
  Praktická ukázka rozhraní k předkonfigurovaným cloudovým službám pro začínající uživatele: představení konceptu, současného i plánovaného stavu a možností spolupráce s konkrétnímu skupinami uživatelů.
Aleš Křenek
Anežka Melounová
Jan Hoidekr
Jiří Vorel
9:00 - 11:30
Digitální identity

moderuje Daniel Lattner

 

 • Služby pro podporu eIDAS (Michal Procházka) – prezentace
  Nařízení eIDAS spolu s českou legislativou kladou na veřejné vysoké školy požadavky v oblasti elektronického podepisování, pečetění a validace dokumentů. CESNET nabízí sadu služeb, které umožňují integraci kvalifikovaných podpisů/pečetí, časových razítek a validaci elektronicky podepsaných dokumentů do informačních systémů. Integrace do informačního systému zajistí splnění požadavků eIDAS nařízení se zachováním uživatelské přívětivosti. V prezentaci představíme sadu služeb a jejich možnosti využití.
 • Architektura AAI (Martin Kuba) – prezentace
  Historie a současnost AAI služeb na CESNETu
 • OpenID Connect pro připojování služeb do AAI (Martin Kuba) – prezetance
  Použití autentizačního protokolu OpenID Connect (OIDC) v autentizační a autorizační infrastruktuře. OIDC je pro připojování služeb výrazně jednodušší než dosud používaný protokol SAML.
 • Certifikáty včera, dnes a zítra (Jan Chvojka) – prezentace
  Aktuální situace a výhled do budoucna v oblasti certifikátů CESNET CA i obecně.
 • Moderní autentizační systém v prostředí univerzity (Pavel Břoušek, MU) – prezentace
  Prezentace bezpečnostních vylepšení implementovaných v Jednotném přihlášení MUNI, jejich výhod a nevýhod. Budou představeny změny na různých úrovních, od bezpečnostních HTTP hlaviček, přes obrázky proti phishingu až po více-faktorové ověření.
 • Registrační systém pro studenty v MidPoint (Michal Sakáč, ZČU) – prezentace
  Nejnovější informace o provozování IDM Midpoint a využití jejích služeb v rámci registračního procesu konta. Přístup uživatelů a úprava údajů přímo v IDM pomocí self-management aplikace.Využití self-managementu pro získání doplňujících údajů využitelných pro služby v rámci ZČU
 • Mezinárodní akademické AAI aktivity (Slávek Licehammer) – prezentace
  CESNET se dlouhodobě zabývá oblastí AAI i v mezinárodním akademickém prostředí. Tam je typicky kladený důraz na meziorganizační spolupráci a odbourání bariér při přístupu uživatelů ke službám. Další řešené problémy vycházejí z distribuovanosti celého prostředí. Prezentace popíše, v jakých projektech je CESNET zapojen a jakými konkrétními problémy se zabýváme, s důrazem na prezentaci řešení, která se dají aplikovat i jinde. V závěru prezentace bude představeno, kam se AAI oblast posouvá do budoucna a jaké výzvy bude potřeba překonat.

 

Jan Chvojka
Martin Kuba
Michal Procházka
Michal Sakáč, ZČU
Pavel Břoušek, MU
Slávek Licehammer
13:00 - 15:00
Bezpečnost

Moderuje Andrea Kropáčová

 • Aktuální stav a trocha bezpečnostní historie v provozu i výzkumu (Andrea Kropáčová & Jan Kořenek) – prezentace (A. Kropáčová)prezentace (J. Kořenek)
  Připomeneme nejvýznamnější milníky a úspěchy, které jsme v oblasti bezpečnosti v uplynulých letech dosáhli, včetně výsledků v oblasti vlastních výzkumných aktivit, jejichž výsledky byly nasazeny a jsou používány při zajišťování provozu a ochrany e-infrastruktury CESNET a jejích služeb, nebo došlo k jejich úspěšné komercializaci.
 • Forenzní laboratoř FLAB (Aleš Padrta & Michal Kostěnec) – prezentace
  Forenzní laboratoř CESNET je specializované pracoviště pro podporu bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, které letos oslaví 10 let své existence. Za tu dobu postupně docházelo k rozvoji služeb podle potřeb zákazníků od analýzy bezpečnostních incidentů přes penetrační a zátěžové testy až po testy sociálního inženýrství a školení. Seznamte se s nabízenými službami.
 • Use-cases z bezpečnostního monitoringu e-infrastruktury CESNET (Tomáš Košňar & Martin Žádník & Vašek Bartoš) – prezentace(T. Košňař) prezentace (M. Žádník)
  Na ukázkách reálně řešených událostí bude demonstrován postup řešení a  funkce vybraných prvků obrany e-infrastruktury a souvisejících, pro tyto účely vyvíjených, nástrojů.
 • Infrastruktura pro plošný sběr, zpracování a distribuci bezpečnostních událostí – služby Warden, Mentat, DNS, NERD (Pavel Kácha) – prezentace
  Stroj zvládne vyřešit, zpřístupnit a přebrat o několik řádů více dat, než člověk – a i v tom, co člověk řešit musí, mu dokáže významně pomoci. V rámci týmu CESNET-CERTS vyvíjíme ucelenou sadu automatizovaných podpůrných nástrojů – ať už pro o zpracování a sdílení skenů, slovníkových útoků, či jiného rádiového šumu internetu, objevování běžných zranitelností, vytěžování externích zdrojů, automatizované reportování, či klasifikaci a hodnocení zdraví jednotlivých částí sítě, nebo DNS stroj času.
 • Vize v oblasti bezpečnosti (Andrea Kropáčová & Tomáš Košňar & Jan Kořenek & Tomáš Čejka) – prezentace (A. Kropáčová)prezentace (T. Čejka, J. Kořenek)
  Bezpečnost je proces, který nikdy nekončí, musí se neustále udržovat a rozvíjet. V závěrečné prezentaci proto nastíníme další možnosti vývoje bezpečnostních mechanismů a technologií, na kterých v rámci sdružení CESNET pracujeme pro zlepšení zabezpečení infrastruktury sítě a služeb. Primárně se zaměříme na možnosti využití technik strojového učení při analýze síťového provozu a pro detekci bezpečnostních incidentů, ale ukážeme také možnosti sběru a analýzy dat na rychlosti 400 Gb/s.
Aleš Křenek
Aleš Padrta
Andrea Kropáčová
Jan Kořenek
Michal Kostěnec
Pavel Kácha
Tomáš Čejka

Nenašli jste, co jste hledali? Ozvěte se nám.