Aktuality10. 12. 2017

CESNET představuje své služby i nové logo

Komplexní přehled svých služeb a výzkumných aktivit představuje sdružení CESNET na Konferenci e-infrastruktury CESNET, která probíhá na Masarykově koleji ČVUT v pražských Dejvicích. V průběhu programu sdružení odhalí i svůj nový vizuální styl včetně nového loga. Více se dozvíte v tiskové zprávě.

Aktuality1. 12. 2017

Interaktivní 3D modely pro sbírkové instituce

V tomto týdnu proběhla 18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017. Konference se konala v Národním archivu v Praze a věnovala se problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Na konferenci vystoupil i náš kolega Dr. Ing Sven Ubik s přednáškou Interaktivní 3D modely pro sbírkové instituce a zároveň měl i na toto téma demo, které bylo možné i vyzkoušet v předsálí Národního archivu.

Aktuality21. 11. 2017

Valná hromada sdružení GÉANT v Praze

Tento týden proběhne v Praze 12. setkání valné hromady sdružení GÉANT. Zástupci se setkají ve dnech 22. -23. listopadu. Za CESNET se zúčastní ředitel sdružení Ing. Jan Gruntorád, CSc. a náměstek pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Helmut Sverenyák.

Aktuality14. 11. 2017

eduroam na dalších nádražích

Ve spolupráci se společností ČD – Telematika postupně rozšiřujeme dostupnost sítě eduroam na nádražích. Již delší dobu je eduroam k dispozici na pražském Hlavním a Masarykově nádraží a v Pardubicích. Nově přibyla nádraží v Ústí nad Labem, Hradci Králové a Zlíně, další se připravují. Podrobnější informace obsahuje tisková zpráva.

Akce

Konference e-infrastruktury CESNET – přehled aktivit a poskytovaných služeb11. prosince, Praha

všechny akce…