Ing. Jan Gruntorád, CSc.

emeritní ředitel sdružení CESNET z. s. p. o.

Ing. Jan Gruntorád, CSc. absolvoval ČVUT – fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika v roce 1975 a v roce 1989 obhájil na katedře telekomunikační techniky ČVUT – FEL v Praze disertační práci.

V letech 1975 – 1996 pracoval v Oblastním výpočetním centru, respektive Výpočetním centru ČVUT v Praze. Ing. Gruntorád patří k průkopníkům Internetu v České republice. V roce 1994 byl za projekt a realizaci počítačové sítě CESNET oceněn cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Od roku 1996 do července 2021 vykonával funkci ředitele sdružení CESNET. Je členem představenstva sdružení CESNET. Je hlavním řešitelem projektu „e-infrastruktura CZ (akronym e-INFRA CZ)“.

V letech 1998 – 2003 byl předsedou mezinárodní organizace CEENet (Central and Eastern European Network Association).
Od ledna 2003 do ledna 2009 byl členem představenstva firmy DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe). Zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci GÉANT a e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group).

Od února 2010 je členem Rady pro velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace při MŠMT a od dubna 2015 je členem odborného poradního orgánu MŠMT programu výzkumu, vývoje a inovací „Národní program udržitelnosti II“.

V roce 2016 byl Ing. Gruntorád oceněn medailí Karel Vietsch Foundation za přínos k rozvoji Internetu v Evropě a v červnu 2019
mu byla udělena pamětní medaile rektora Masarykovy University u příležitosti 100. výročí založení university.

Poslední změna: 2.8.2021