Informace o používání cookies na webových stránkách sdružení CESNET

Pro zajištění funkčnosti webových stránek sdružení CESNET je nezbytné užívání tzv. funkčních cookies.

  • Cookies jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče.
  • Funkční cookies jsou nezbytné k zajištění základních funkcí webové stránky a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí webové stránky.
  • Informace zjištěné prostřednictvím funkčních cookies nejsou nikomu předávány.
  • Funkční cookies můžete smazat prostřednictvím voleb ve vašem webovém prohlížeči.

Na webových stránkách sdružení CESNET nejsou používány marketingové či výkonnostní (analytické) cookies.


Výše uvedené informace jsou platné od 1. 1. 2022.


Informace o zpracování osobních údajů ve sdružení CESNET jsou k dispozici na https://www.cesnet.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Poslední změna: 20.12.2021