Kontakty

Oficiální sídlo
(fakturační adresa)
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6

Tel: +420 234 680 222

IČO: 63839172
DIČ: CZ63839172

Sdružení CESNET, z. s. p. o. je zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L58848.

 

 

Hlášení problémů Service desk
Helpdesk pro správce sítí a naše uživatele při řešení problémů se službami.
Zřízení služeb Péče o uživatele
Pro zájemce o připojení, zřízení, nebo změnu parametrů služeb e-infrastruktury CESNET.
Kontakt na zaměstnance Konkrétní zaměstnance můžete kontaktovat prostřednictvím Service Desk.
Ochrana osobních údajů Subjekt údajů může svou žádost pro uplatnění práv vůči správci osobních údajů (CESNET) zaslat datovou schránkou sdružení CESNET nebo e-mailem na adresu oou-zadost(at)cesnet.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 28305043
Odpovědná osoba za výkon funkce pověřence: JUDr. Petr Novotný, LL.M.
Doručovací adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2,
e-mail: novotny(at)mt-legal.com
telefon: +420 606 794 386.

Obecné informace info(at)cesnet.cz
Pokud nedokážete svůj dotaz přesněji specifikovat, obraťte se na tuto adresu.
Správce WWW serveru webmaster(at)cesnet.cz
Námitky, návrhy či připomínky k obsahu tohoto serveru (pokud se váš dotaz týká konkrétní stránky, uveďte prosím její URL).
Bankovní spojení 19-8482200297/0100 pro platby v Kč
19-6024040207/0100 pro platby v Kč
19-6560080237/0100 pro platby v EUR
Komerční banka, a. s., Dejvická 52, 160 59  Praha 6
SWIFT – KOMBCZPP
Identifikátor datové schránky gn35eaq

Další informace

Poslední změna: 22.5.2023