Experimentální síťové prostředí (Testbed)

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Služba umožňuje rezervaci reálných síťových prostředků nasazených v uzlech sítě CESNET prostřednictvím webového portálu s možností definovat vlastní topologii vzniklé sítě. Přináší tak uživatelům z řad síťových inženýrů a výzkumníků přístup k reálným síťovým prostředím, kde mohou bezpečně provádět experimenty, bez nebezpečí ovlivnění produkční sítě.

Hlavní výhody

  • Odpadá potřeba pořizování a výstavby vlastních testbedů.
  • Možnost testovat na rozsáhlých sítích (včetně mezinárodních spojení).

Pro koho je určena?

Služba je určena pro připojené organizace, které provádějí výzkum a vývoj v oblasti síťových technologií. Službu je možné poskytnout i ostatním (nepřipojeným) organizacím.

Cena

Služba je dostupná pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET bez dalších poplatků.

Pro organizace nepřipojené do e-infrastruktury CESNET se cena stanovuje individuálně.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016