eIDAS

Vzdálené elektronické podepisování a služby vytvářející důvěru

Nadstandardní služby
Více informací Ikona šipky

Základní vlastnosti služby

CESNET eIDAS představuje sadu nástrojů pro správu osobních kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť v centrálním uložišti, vzdálené elektronické podepisování dokumentů a dat, ověřování platnosti podpisů elektronicky podepsaných dokumentů.

 • Správa kvalifikovaných osobních certifikátů zaměstnanců organizace
 • Správa kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť
 • Vytváření kvalifikovaných digitálních podpisů dokumentů a dat
 • Vytváření kvalifikovaných i nekvalifikovaných časových razítek dokumentů
 • Vytváření kvalifikovaných pečetí
 • Ověření platnosti uznávaného a kvalifikovaného digitálního podpisu dokumentů
 • Řízení životního cyklu certifikátů

Zprovoznění na základě individuální dohody. Služby vyžaduje integraci na straně uživatele.

Služba vyžaduje samostatnou smlouvu
Služba vyžaduje integraci na straně uživatele
 • Vzdálené elektronické podepisování dokumentů a dat
 • Uložení certifikátů na kvalifikovaném prostředku podle nařízení eIDAS
 • Služba realizována na infrastruktuře s vysokou dostupností (High-availability)
 • Integrace s informačními systémy vysokých škol

Služba je poskytována organizacím pro digitalizaci agend vyžadující využití kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru (podepisování, pečetění, razítkování).

Pro poskytování služby je uzavřena samostatná smlouva o poskytování nadstavbových služeb a podmínky využití jsou ošetřené v samostatné smlouvě.

Služba je zpoplatněna.

Ikona šipky
Ikona šipky

Nenašli jste, co jste hledali?