FLAB - penetrační testy

Penetrační testy jsou preventivní opatření, takže je lze předem plánovat plně dle potřeb zákazníka.

Nadstandardní služby
Více informací Ikona šipky

Základní vlastnosti služby

V rámci penetračních testů
• je poskytnuta úvodní konzultace,
• jsou otestovány požadované systémy,
• jsou doporučena nápravná opatření,
• výsledky jsou shrnuty v přehledné závěrečné zprávě.


Na základě specifikovaného seznamu systémů pro testování a případných doplňujících podmínek týkajících se průběhu testování, jsou provedeny testy, je vytvořen přehled nalezených zranitelností, včetně ohodnocení jejich závažnosti, a současně formulován návrh opatření k jejich nápravě.


Penetrační testy je také vhodné jednou za čas opakovat, typicky v intervalu jednoho až dvou let. Cílem opakování je vyhodnotit účinnost opatření zavedených na základě předchozího testu a současně také odhalit nově vzniklé zranitelnosti. Výstupem penetračních testů je závěrečná zpráva a prezentace výsledků zákazníkovi.

  • Dlouhodobé zkušenosti a nezávislost FLAB týmu v oblasti bezpečnosti
  • Vlastní vyvíjené nástroje a služby
  • Technologické zázemí e-Infrastruktury CESNET a týmu CESNET-CERTS

Služba je zpoplatněna na základě samostatné kalkulace a nabídky. Rozsah služby je stanoven na základě prvotní bezplatné konzultace. Výstupem konzultace je zadání, na základě kterého je vypracovaná kalkulace a nabídka služeb Forenzní laboratoře.

Ikona šipky
Ikona šipky

Nenašli jste, co jste hledali?