Vyhrazené E2E služby: Lambda

Dedikované datové propojení s vysokou propustností a nízkým zpožděním

Nadstandardní služby
Více informací Ikona šipky

Základní vlastnosti služby

Poskytování služby CESNET Lambda představuje pro uživatele možnost plné kontroly na vyšších vrstvách a maximální flexibility při využití celého optického okruhu. Svými vlastnostmi je služba odlišná od klasických IP služeb a je určena pro pokročilá využití. Lambda služba je realizována čistě optickými segmenty propojenými elektronicky, tj. využívá konverzi optického signálu na elektrický a zpět (tzv. OEO konverze).

  • Poskytnutí pokročilých služeb zákazníkům připojeným do infrastruktury CESNET3 vysokorychlostním vlnovým multiplexem (DWDM)
  • Propojení zákaznických lokalit nacházejících se ve více NREN, které jsou vzájemně propojené temnými vlákny panevropské sítě GÉANT nebo přeshraničními temnými vlákny
  • Možnost plně optické zálohy připojených lokalit pro zvýšení spolehlivosti poskytovaných lambda služeb

Aplikační oblasti

  • Dedikované vysokorychlostní propojení uživatelských lokalit, výzkumných center, laboratoří a dalších pracovišť
  • Aplikace s vysokými požadavky na přenosovou kapacitu (medicína, multimediální přenosy ve vysokém rozlišení atd.)
  • Aplikace vyžadující garantované maximální zpoždění – například dálkový přístup a ovládání vybraných typů přístrojů

Služba je poskytována jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a není závislá na poskytovateli připojení (multidomain), ani na typu použitých zařízení (multivendor). Propojení lokalit a vytvoření dedikovaného okruhu je tak závislé pouze na dostupnosti lambda kanálů na jednotlivých spojích. Jejich přenosová rychlost může být 400 Gb/s. Službu je možné zajistit i do zahraničí prostřednictvím služeb GÉANT Lambda service

Vysokorychlostní a vysokokapacitní infrastruktura
Vysoká spolehlivost, dostupnost a flexibilita sítě
Řešení na klíč potřebám uživatelů
24x7 monitoring infrastruktury
Důraz na bezpečnost
  • Vyhrazená přenosová kapacita.
  • Nízké a garantované zpoždění a rozptyl.
  • Vyšší bezpečnost (odposlech přenášených dat je velmi obtížný).
  • Vyšší spolehlivost (méně elektronických komponent, méně řídícího SW, méně sdílených prostředků, méně zásahů obsluhy).

Služba je určena organizacím, které jsou připojeny k e-infrastruktuře CESNET.

Spoluúčast se zřízení služby (členové sdružení: 50 %, účastníci: až 100 %) – stanovuje se individuálně na základě požadavků na základní parametry.

Ikona šipky
Ikona šipky

Nenašli jste, co jste hledali?