Služby pro členy sdružení

Katalog_služeb sdružení CESNET

Základní služby

Tyto služby e-infrastruktury CESNET jsou poskytovány v rámci členského příspěvku. Podle usnesení valné hromady z 30. června 2016 jsou standardními službami následující:

 1. Síťové služby
 2. Výpočetní a vývojová prostředí
 3. Datová úložiště
 4. Spolupráce a multimédia
 5. Infrastrukturní služby
 6. Bezpečnost
 7. Správa identit
 8. Monitoring a měření
 9. Konzultace a školení
  • CESNET Day
  • Konzultace
  • Školení a další osvětové aktivity

Nadstavbové služby

Nadstavbové služby pokrývají individuální potřeby specifických skupin uživatelů – zdroje těchto služeb jsou využívány jen některými členy sdružení, nebo mají ze své povahy omezené zdroje a je nutné aplikovat prvky pro samoregulaci, aby všichni členové měli rovnou příležitost čerpat určitý poměr zdrojů před jejich vyčerpáním. Poskytnutí nadstavbových služeb bude realizováno na základě samostatné dohody mezi sdružením a členem a bude vyžadována spoluúčast (např. v modelech pay-per-use, pay-per-sla, pay-per-case).

Za nadstavbové jsou považovány následující služby:

 • Zřízení nové přípojky pro další pracoviště člena – spoluúčast člena ve výši 50% nákladů na připojení (zřízení a provoz přípojky) do nejbližšího místa přítomnosti CESNET
 • Národní a zahraniční vyhrazené E2E služby (lambda a fotonické služby)
 • Zálohování a archivace dat s garancí (SLA)
 • Virtualizační platforma
 • Licence / software
 • Forenzní laboratoř (penetrační a zátěžové testy)
 • Dedikované instalace a správa systémů Perun, FTAS, G3, Nagios/Icinga
 • Sponzoring LIR (přeúčtování nákladů)
 • Outsourcované dohledové centrum
 • Zajištění realizace a produkce akcí

Poslední změna: 26.7.2022