Sledování provozu sítě

V rámci sledování sítě jsme schopni plošně a souvisle poskytovat informace především o IP provozu sítě a o stavu a chování síťové infrastruktury.

Sledování IP provozu

V rámci aktivit v oblasti sledování IP provozu sítě je možné provést analýzy uskutečněného IP provozu na základě ad hoc požadavků, zprostředkovat přístup k informacím o uskutečněném IP provozu prostřednictvím interaktivního uživatelského rozhraní systému FTAS (vyvíjený sdružením CESNET) nebo ustanovit systematické sledování provozu sítě uživatele pomocí systému FTAS. Součástí dedikovaného řešení pro uživatele může být i automatická detekce a oznamování některých typů síťových útoků a provozních anomálií (včetně automatického vytváření souvisejících analytických zpráv o takovém provozu). Stejně tak je možné ustanovit periodické vytváření dalších specifických statistik provozu orientovaných na administrátory sítě, bezpečnostní týmy nebo manažery IT – v závislosti na potřebách uživatelů. To umožňuje uživatelům efektivně eliminovat incidenty v síťové komunikaci již v jejich zárodku, včas reagovat na přijatá bezpečnostní hlášení, řešit anomální provozní situace nebo optimalizovat a strategicky plánovat rozvoj vlastní infrastruktury na základě trendů a struktury IP provozu. Viz též podrobnější informace.

Sledování infrastruktury

V rámci aktivit v oblasti sledování infrastruktury je možné zprostředkovat informace o využití a stavu síťové (případně jiné) infrastruktury nebo její specifické části v krátkodobé (hodiny, dny), střednědobé i dlouhodobé (roky) perspektivě. To umožňuje uživatelům v závislosti na sledované komponentě například kontrolovat míru využití zdrojů, dostupnost volných kapacit, průběhy chybovostních a jiných charakteristik a strategicky plánovat další rozvoj. Výstupy lze přizpůsobit technickým i manažerským úhlům pohledu. Služba je technicky realizována pomocí sběru, zpracování a vizualizace dat z aktivních prvků infrastruktury prostřednictvím systému G3 (vyvíjený sdružením CESNET) a jeho nadstaveb. Viz též podrobnější informace.

Podmínky využití služby

Služba je ustanovena vždy ve spolupráci s uživateli tak, aby reflektovala konkrétní požadavky uživatele. Služba je poskytována na principu „best-effort“.

Kontakty

  • Základní kontakt pro realizaci příslušných variant služby: sluzby@cesnet.cz
  • Technické a analytické konzultace pro sledování provozu: ftas@cesnet.cz
  • Technické a analytické konzultace pro sledování infrastruktury: g3@cesnet.cz

Poslední změna: 30.1.2013