Forenzní trénink II. – sylabus

Úvod do síťové forenzní analýzy

 • Připomenutí základů z FT1
 • Specifika síťového provozu
 • Různé úrovně podrobnosti záznamu
 • Technické základy (ISO/OSI, IP adresa, MAC adresa, NAT)
 • Zjišťování informací (whois, geolokace, výrobce MAC)
 • Představení virtuální společnosti, ve které budou prováděná praktická cvičení
 • Praktické cvičení – procvičení zjišťování informací

Síťové toky a Netflow

 • Co je to flow, jeho obsah
 • Jak a kde jsou flow získávána (včetně NAT)
 • Ukládání flows, protokoly pro posílání, ukázka konfigurace prvků
 • Specifika ukládání velkého množství dat
 • Využití flow v praxi
 • Indikátory kompromitace (IoC) + výhody síťových IoC
 • Nástroje pro analýzu flow (FTAS)
 • Praktické cvičení – řešení případu s využitím nástroje FTAS

 Zajištění podkladů

 • Úplná data vs. flows
 • Kde lze data sbírat (koncový uzel, L2, TAP, SPAN, RSPAN, ERSPAN, virtualizace)
 • Výběr bodů pro nahrávání
 • Uložení dat (pcap, pcapng, způsoby záznamu)
 • Předzpracování (jak si vybrat jen data pro konkrétní subanalýzu)
 • Forenzní aspekty (původ dat, konzistence dat)
 • Přestavení nástrojů (tcpdump, netsh, vboxmanage, capinfos, editcap, mergecap, Wireshark) a jejich oblast vhodného použití
 • Praktické cvičení – řešení případu s nahráním a analýzou pořízených dat

DNS – Domain Name System

 • Základy DNS (typy záznamů, hierarchická struktura, zóny, vyhledávání)
 • DNS protokoly (basic, DoT, DoH, DoH+proxy)
 • Úskalí živého dotazování (fast flux, split horizon DNS, možnost prozrazení)
 • Využití DNS v FA (doménové jméno -> IP [-> MAC], IP -> doménové jméno)
 • Passive DNS (sběr dat + využití)
 • Nástroje pro analýzy (whois, dig, host, nslookup, kdig, curl, tshark, passivedns)
 • Praktické cvičení – řešení případu s využitím passivedns a FTAS

Protokoly

 • Podrobnější pohled na ISO/OSI model
 • Představení vybraných protokolů (ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, HTTP, TLS)
 • Představení nástrojů (tcpflow, tcpxtract)
 • Praktické cvičení – HTTP protokol a dešifrování s RSA klíčem

Závěrečný případ

 • Systematický přístup (supertimeline)
 • Vytvoření supertimeline (FTAS, tshark)
 • Práce se supertimeline (kvalifikované výběry)
 • Globální pohled (statistiky, agregace, anomálie)
 • Použití nástrojů (Wireshark, tshark)
 • Prezentace výsledků (připomenutí z FT1)
 • Praktické cvičení – praktický rozsáhlý případ, využívá znalosti z celého školení (vybraní absolventi prezentují své postupy)

Poslední změna: 30.3.2022