Školení a semináře

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

V rámci své komunitní role realizujeme různé tematické odborné semináře (CESNET Community Forum, CESNET Technology Forum, Seminář gridového počítání, Univerzitní identity, Semináře o bezpečnosti a jiné). Jsme také schopni ad hoc poskytnout a realizovat odborná školení a semináře v oblasti informačních technologií.

Semináře

V rámci seminářů se snažíme poskytovat odborné komunitě aktuální informace k dané tematice a seznamovat ji s výsledky, jichž jsme dosáhli. Odborné semináře organizujeme samostatně i ve spolupráci s dalšími národními či mezinárodními subjekty.

Školení

Služba je zájemcům poskytována na základě individuální domluvy (školení na klíč). Jako přednášející vystupují zaměstnanci sdružení CESNET. Školení se může konat jak v prostorách zájemce, tak i v prostorách sdružení, nebo i na půdě členských organizací CESNET.

Oblasti školení: správa sítě, síťové služby, bezpečnost, náročné výpočty, ukládání a zálohování dat, multimédia, správa identit, monitoring, měření a další.

Hlavní výhody

  • Vysoké národní i mezinárodní renomé sdružení.
  • Vysoká odbornost pracovníků CESNET.
  • Školení na míru potřebám organizace.
  • Praktické zkušenosti z provozu IT služeb v prostředí „state-of-the-art“ infrastruktury.
  • Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty).
  • Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd).

Pro koho je určena?

Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET.

Cena

Námi organizované semináře jsou obvykle realizovány bezplatně na základě předchozí registrace účastníků.

Cena školení na klíč se stanovuje individuálně podle rozsahu a zaměření.

Zprovoznění

Na základě individuální dohody.

Související služby

Poslední změna: 1.7.2022