Přístup k e-infrastruktuře CESNET

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

E-infrastruktura CESNET je výzkumnou infrastrukturou ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro výzkum a vývoj ČR. Přístupem organizace (člen, nebo účastník) získává přístup k unikátnímu souboru služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií: nadstandardní vysokorychlostní přístup do sítě Internet a do partnerských sítí pro vědu výzkum a vzdělání po celém světě, prostředí pro ukládání dat, náročné výpočty, podporu spolupráce, bezpečnost a správu identit.

Hlavní výhody

Unikátní komplex služeb na robustní, bezpečné, 24×7 monitorované infrastruktuře.

Pro koho je určena?

Služby e-infrastruktury CESNET jsou určené organizacím splňující Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET, tedy primárně pro organizace zabývající se vědou, výzkumem, vývojem, šíření vzdělanosti, kultury a prosperity.

Cena

Členské organizace – členský poplatek (stanoven na základě dohody členů sdružení).

Nečlenské organizace – účastnický poplatek (stanoven individuálně na základě požadavků na základní parametry). Služba může být poskytnuta i prostřednictvím smluvních partnerů.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele.

Související služby

Přehled služeb a dílčích podmínek je dostupný v katalogu služeb.

 

Poslední změna: 14.12.2016