Pracovní skupiny

Kontakt

zřízení služby:
péče o uživatele

V rámci své komunitní role podporujeme odborné pracovní skupiny. Pracovním skupinám z různých vědních oborů poskytujeme prostředí pro podporu jejich činnosti. Mimo základní služby e-infrastruktury CESNET se jedná o další služby jako např.

 • hostování webových stránek,
 • hostování wiki stránek,
 • hostování e-mailových konferencí,
 • správa uživatelů,
 • zázemí pro schůzky apod.

Příklady podporovaných pracovních skupin:

 • Klub správců virtualizačních platforem
 • Klub ředitelů výpočetních center
 • Pracovní skupina CESNET CSIRT
 • Pracovní skupina pro IPv6
 • Konference správců infrastruktury eduroam

Hlavní výhody

 • Vysoké národní i mezinárodní renomé sdružení.
 • Nezávislost na technologiích, podpora Opensource technologií.
 • Vysoká odbornost pracovníků CESNET, vědecko-výzkumné zázemí.
 • Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty).
 • Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd).

Pro koho je určena?

Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET.

Cena

Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu podpory. V případě podpory širší komunity v souladu se strategii sdružení CESNET mohou být tyto nástroje poskytovány bezplatně.

Zprovoznění

Na základě individuální dohody.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016