Prostředí pro vývoj a testování (PlanetLab)

Kontakty

zřízení služby:
postup

hlášení problémů:
support@planet-lab.org

Dokumentace

Rady pro uživatele

Podmínky využití

PlanetLab AUP

CESNET poskytuje uživatelům přístup k prostředkům sítě PlanetLab a dalších experimentálních prostředí.

Planet-lab.org a Planet-lab.eu jsou významné sítě, které jsou zapojeny do celosvětových aktivit v oblasti Next Generation of Internet a hrají důležitou roli v projektech EU. Sítě je vhodné používat při testovaní nových síťových aplikací, protokolů, v simulačních procesech apod. Sítě se používají i ve výuce magisterských předmětů na katedrách počítačů a informačních technologií. Jsou ideálním prostředím pro řešení výzkumných projektů, ale i řešení diplomových a disertačních prací z telekomunikačních oblastí.

Hlavní výhody

  • Možnost testovat nové síťové aplikace, protokoly, simulační procesy apod.

Pro koho je určena?

Služba je určena organizacím v rámci e-infrasruktury CESNET. Sít PlanetLab je určena především pro pracoviště vysokých škol a ústavy AV ČR, které se zabývají výzkumem a tvorbou síťových aplikací, návrhem a implementací nových komunikačních protokolu, metod distribuovaného zpracování a uchovávání dat a jejich testování.

Cena

Služba je dostupná pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET bez dalších poplatků.

Zprovoznění

Službu si uživatel zprovozní samostatně uvedeným postupem.

Související služby

  • Experimentální síťové prostředí (Testbed)

Poslední změna: 15.12.2016