Network Operations Center (NOC)

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Network Operations Center (NOC) v součinnosti se Service Deskem realizuje nepřetržitý (24 hodin denně, 365 dní v roce) technologický dohled nad provozem síťové infrastruktury CESNET. Vykonává tyto aktivity:

 • sleduje stav infrastruktury (za pomoci služeb FTAS, G3 a dalších nástrojů),
 • vyhodnocuje poruchy a aktivně zasahuje do konfigurace sítě,
 • provádí pravidelné profylaktické kontroly,
 • spravuje dokumentaci síťové infrastruktury,
 • provádí změny konfigurace,
 • informuje uživatele prostřednictvím Service Desku,
 • ohlašuje plánované výpadky,
 • řeší neplánované výpadky,
 • řeší detekované anomálie a bezpečnostní incidenty,
 • spravuje svěřené síťové prvky (na základě samostatné dohody),
 • poskytuje technickou pomoc/konzultace pro připojení do e-infrastruktury CESNET (v základním rozsahu není zpoplatněno).

Hlavní výhody

 • Nepřetržitý monitoring sítě.
 • Technická podpora a konzultace.

Pro koho je určena?

Služba je poskytována automaticky všem připojeným organizacím v rámci e-infrastruktury CESNET.

Cena

Služba připojeným organizacím poskytována bez dalších poplatků. Nad rámec běžné činnosti může NOC poskytovat odborné konzultace (cena je stanovena individuálně).

Zprovoznění

Služba je pro účastníka dostupná okamžitě po připojení do e-Infrastruktury CESNET. Komunikace s CESNET NOC probíhá prostřednictvím 24×7×365 dostupného Service Desku.

Související služby

Poslední změna: 16.1.2018