Konzultace

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

V rámci své odbornosti jsme schopni poskytnout technické konzultace v oblasti informačních technologií, zejména v následujících oblastech:

 • návrh a architektura sítí,
 • správa sítě,
 • správa síťových služeb,
 • implementace IPv6,
 • optické přenosové systémy,
 • bezpečnost,
 • náročné výpočty,
 • ukládání a zálohování dat,
 • multimédia,
 • správa identit,
 • monitoring a měření.

Hlavní výhody

 • Vysoké národní i mezinárodní renomé sdružení (20 let sdružení CESNET).
 • Nezávislost na technologiích, podpora Opensource technologií.
 • Vysoká odbornost pracovníků CESNET, vědecko-výzkumné zázemí.
 • Praktické zkušenosti z provozu IT služeb v prostředí „state-of-the-art“ infrastruktury.
 • Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty).
 • Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd).

Pro koho je určena?

Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET.

Cena

Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu konzultací.

Připojeným organizacím jsou konzultace vztažené k provozu služeb e-infrastruktury CESNET v základním rozsahu poskytovány bezplatně.

Zprovoznění

Na základě individuální dohody.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016