Sledování infrastruktury sítě (G3)

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Služba zprostředkovává informace o využití a stavu síťové (případně jiné) infrastruktury nebo její  části v krátkodobé (hodiny, dny), střednědobé i dlouhodobé (roky) perspektivě. To umožňuje uživatelům kontrolovat míru využití zdrojů, dostupnost volných kapacit, průběhy chybovostních a jiných charakteristik a strategicky plánovat další rozvoj. Výstupy lze přizpůsobit technickým i manažerským úhlům pohledu.

Služba je technicky realizována pomocí sběru, zpracování a vizualizace dat z aktivních prvků infrastruktury prostřednictvím systému G3 (vyvíjeného sdružením CESNET) a jeho nadstaveb. Shromážděná data jsou předzpracována a dlouhodobě uchovávána v úložišti, kde jsou průběžně agregována. Vizualizace umožňuje jednorázové výstupy pro ad-hoc požadavky i automaticky generované pohledy.

Základní rámcové varianty služby

  • Informace o dílčí infrastruktuře v rámci e-infrastruktury CESNET (základní služba)
  • Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků e-infrastruktury CESNET (placená služba)
  • Informace o infrastruktuře uživatele pomocí prostředků uživatele (placená služba)

Hlavní výhody

  • Umožňuje uživatelům sledovat aktuální zátěže, míru využití zdrojů, dostupnost apod.
  • Umožňuje uživatelům efektivně eliminovat úzká místa.
  • Pomáhá optimalizovat a strategicky plánovat rozvoj vlastní infrastruktury na základě chybovostních a jiných charakteristik.
  • Systém G3 je vybaven komplexním aparátem pro vstupní zpracování, klasifikaci, filtraci, ukládání provozních záznamů i jejich následné statistické zpracování.

Pro koho je určena?

Tato služba je určena především pro správce, případně manažery dílčích infrastruktur připojených k e-infrastruktuře CESNET (např. dedikované sítě, virtuální sítě, výpočetní infrastruktury apod.). Další skupinou potenciálních uživatelů jsou uživatelé takto vytvořených infrastruktur – jednotlivé týmy, virtuální organizace apod. Službu je možné realizovat i pro externí subjekty.

Cena

Základní služba přístupu k údajům o dílčí infrastruktuře v e-infrastruktuře CESNET (webové rozhraní G3) je pro připojené organizace bez dalších poplatků. Pro individuální nasazení služby do prostředí organizace a pro externí subjekty se cena stanovuje individuálně.

Zprovoznění

Službu si zájemce objedná prostřednictvím péče o uživatele a následně dohodne parametry požadované řešení. Doba zřízení se liší podle typu požadavku.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016