Expertní služby, laboratoře a transfer technologií

Kontakt

zřízení služby:
péče o uživatele

Sdružení CESNET v rámci své odbornosti poskytuje i další expertní služby využívající expertní znalosti jeho zaměstnanců. Poskytované služby lze rozdělit do následujících skupin:

Expertní služby

 • Průzkum dostupnosti optických vláken (zdarma pro připojené organizace, nebo organizace přistupující do e-infrastruktury CESNET
 • Projektování fotonických systémů a sítí – návrh optických sítí a systémů na míru
 • Projektování nasvícení optických tras
 • Asistované oživení optické trasy
 • Zajištění realizace a produkce akcí

Laboratoře

 • Optická laboratoř (FEL ČVUT)
 • Sitola – laboratoř pokročilých síťových technologií (FI MU)
 • SAGElab – síťová multimediální laboratoř (FIT ČVUT)
 • Síťové a HW laboratoře (FEL ČVUT, FIT ČVUT, FIT VUT, CESNET)

Transfer technologií

 • Smluvní výzkum
 • Poskytování licencí – například optické prvky řady CzechLight, zařízení pro monitorování sítí či přenosy multimédií v reálném čase

Hlavní výhody

 • Nezávislost na technologiích, podpora Opensource technologií.
 • Praktické zkušenosti z provozu IT služeb v prostředí „state-of-the-art“ infrastruktury.
 • Vysoká odbornost pracovníků CESNET, vědecko-výzkumné zázemí.
 • Národní a mezinárodní spolupráce (výzkumné projekty).
 • Provázanost na akademické prostředí (univerzity, ústavy Akademie věd).

Pro koho je určena?

Služba je dostupná nejen organizacím připojeným do e-infrastruktury CESNET.

Cena

Cena se stanovuje individuálně podle rozsahu poskytnutých expertních služeb.

Průzkum dostupnosti optických vláken pro organizace připojené do e-infrastruktury CESNET je poskytován bezplatně.

Zprovoznění

Na základě individuální dohody.

Související služby

 • Konzultace
 • Školení a semináře
 • Dedikované instalace a správa systémů

Poslední změna: 15.12.2016