CESNET Day

Kontakt

sluzby@cesnet.cz
tel: +420 234 680 402

Archiv

Přehled minulých CESNET Days.

Celodenní semináře, které pomohou koncovým uživatelům zorientovat se v komplexu služeb národní e-infrastruktury. Seminář se uskuteční v dohodnutém termínu přímo v sídle dané organizace.

Program je koncipován podle specifických potřeb dané organizace. U všech témat jsou diskutovány i konkrétní příklady nasazení těchto nástrojů v rámci konkrétní instituce tak, aby účastníci získali co nejlepší představu o možnostech jejich využití.

Hostující organizace zajistí:

  • návrh vhodného termínu (po dohodě s přednášejícími),
  • zajištění vhodných prostor,
  • pozvání na seminář v rámci své instituce.

Náklady přednášejících a jejich dopravu na místo konání nese CESNET.

Hlavní výhody

  • Ucelený přehled o službách e-infrastruktury CESNET.
  • Cílení na specifické potřeby členských a připojených organizací.
  • Možnost konzultace potřeb s garanty vybraných služeb.

Pro koho je určena?

Služba je určena pro členy sdružení a organizace, které splňují podmínky pro přístup do e-infrastruktury CESNET.

Cena

Služba je dostupná pro všechny připojené organizace bez dalších poplatků.

Zprovoznění

Na základě individuální dohody.

Související služby

Poslední změna: 3.8.2018