Aplikační licence

Kontakty

zřízení služby:
přihláška

hlášení problémů:
podpora Metacentra

Dokumentace

MetaVO

Přehled licencí

Služba zajištuje širokou nabídku aplikačního SW z mnoha vědních oborů – koordinace pořizování a správy programového a aplikačního vybavení.

  • Matematické and statistické modelování software – Matlab, Mathematica, Maple, grid-Mathematica, R, Octave
  • Výpočetní chemie a molekulární modelování – Amber, Gaussian/GaussView, Gromacs, MolPro, Turbomole
  • Strukturální biologie a bioinformatika – Galaxy_application, Chipster_application, MrBayes, PhyML, CS-Rosetta, PhyloBayes
  • Sekvenování a analýza DNA – CLCbio Genomics Workbench, Geneious, SOAPdenovo, Velvet, RepeatExplorer, RepeatMasker, Blast, Bowtie, BWA, SAMtools, Trinity, TopHat, Cufflinks, Stacks
  • Technické a materiálové simulace – Ansys (Fluent + CFX + Mechanical + HPC), OpenFOAM
  • Vývojové nástroje a prostředí – Intel CDK, PGI CDK, TotalView, Allinea DDT, Numpy, Scipy

Hlavní výhody

  • Agregace poptávky aplikačních licencí  v rámci komunity.
  • Možnost zahrnutí vlastních licencí do prostředků MetaCentra.

Pro koho je určena?

Služba je určena organizacím v rámci e-infrastruktury CESNET využívajících zdrojů MetaCentra.

Cena

Služba je dostupná pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET bez dalších poplatků. Na některé produkty se vztahují licenční podmínky a poplatky daných produktů.

Zprovoznění

Přístup na základě přihlášky do MetaVO po ověření prostřednictvím federace identit eduID.cz.

Pro přidělení práv k některým licencím je potřeba požádat podporu Metacentra.

Související služby

Poslední změna: 17.1.2018