Osobní údaje ve službách elektronických poštovních konferencí

  1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje CESNET, z. s. p. o. subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje při poskytování služby elektronická poštovní konference. Subjektem údajů je fyzická osoba, která využívá službu elektronická poštovní konference.

  2. Správcem osobních údajů je CESNET, z. s. p. o., Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ: 63839172, DIČ: CZ63839172 (dále jen sdružení CESNET). Kontaktní informace najdete na stránkách sdružení CESNET.

  3. Účelem elektronické poštovní konference (dále „konference“) je sdílení a výměna informací, zkušeností a návodů v rámci odborné komunity v dané tématické oblasti.

  4. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail adresa), které evidujeme v souvislosti s provozováním konference, jsou a budou použity pouze v souvislosti s provozem této konference, a to za účelem zasílání e-mailů s potvrzením registrace do konference, e‑mailů od moderátora nebo správce konference a od ostatních členů konference.

  5. Vezměte prosím na vědomí, že e-maily jsou ukládány do archivu, který je přístupný členům konference a informace o provozu konference jsou ukládány do logů, a to za účelem zajištění provozu služby a za účelem zajištění bezpečnosti.

  6. Vaše osobní údaje související s provozem konference uchováváme po dobu, kdy jste členem konference. Archiv konference uchováváme po celou dobu existence konference.

  7. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, ani s nimi neobchodujeme. Naopak dbáme o jejich ochranu po stránce technické, organizační i etické.

  8. K osobním údajům, které evidujeme v souvislosti s provozováním konferencí, máte veškerá práva stanovená v GDPR. Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 2 výše.

  9. Tato pravidla jsou dostupná v české a anglické verzi. Dojde-li k rozporu mezi těmito verzemi, přednost má verze česká.

Pravidla ve verzi 1.0 byla zveřejněna dne 22. 5. 2018.

Poslední změna: 25.5.2018