Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks

Akronym: TiFOON

Poskytovatel: EURAMET
Program: EMPIR
Identifikační číslo: 185SIB06

Období realizace: 6/2019 – 11/2022

Koordinátor projektu: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Počet partnerů: 15
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.

TiFOON je zkratka pro „Time and Frequency over Optical Networks“. Iniciativa EMPIR je spolufinancována z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a zúčastněných států EMPIR.

Cíl projektu je výzkum zaměřený na zlepšení přenosu času a frekvence pomocí optických vláken v rámci Evropy a přispět tak ke vzniku univerzálního nástroje pro metrologii času a frekvence a další aplikace.

Využití výstupů projektu:

  • Nová definice SI sekundy: Optická vlákna umožňují vzdálené srovnání hodin vyžadované pro předefinování SI sekundy, ale současná spolehlivost a dostupnost těchto metod nejsou dostatečné.
  • Mezinárodní časové stupnice: Přenos času založený na optických vláknech nabízí výkon a odolnost nad rámec satelitních technik. Ekonomicky udržitelné budou pouze kombinované přenosy frekvence a času ve vlákně sdíleném s datovými přenosy.
  • Aplikace mimo metrologii: Mnoho aplikací ve výzkumu a průmyslu vyžaduje synchronizaci. Optická vlákna poskytují přístup k ultra-stabilním zdrojům frekvence a přesným zdrojům času.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 8.6.2022