Akcelerační platforma pro virtuální přepínače (OVS)

Akcelerační platforma pro virtuální přepínače
Acronym: OVS

Provider: TA ČR
Program: TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 - 2025)
Identification number: TH04010193

Implementation period: 01/2019–12/2021

Coordinatior: Netcope Technologies, a.s.
Number of partners: 2
Role of CESNET: partner
Coordinator for CESNET: Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Last change: 7.4.2020