Prostředí pro spolupráci

Praha-Londyn3Vzájemná spolupráce je důležitou složkou výzkumu a vývoje. Distribuované týmy, jejichž členové pocházejí z různých institucí, měst, případě států jsou dnes spíše pravidlem než výjimkou. V rámci e-infrastruktury se snažíme poskytovat nástroje pro vzdálenou spolupráci, díky nimž bude možné koordinovat činnost takových týmů, aniž by bylo nutné často cestovat.

Spolupráce má řadu podob. Může zahrnovat společné řešení úloh s využitím gridů, sdílení dat v úložištích, či komunikaci běžnými prostředky, jako je elektronická pošta. V této sekci se ale zaměřujeme zejména na virtuální setkávání. Tedy obrazovou a zvukovou komunikaci členů týmu v reálném čase.

Virtuální setkání

poznan-chicago-2Konzultace či koordinační schůzky nemusí vyžadovat fyzickou přítomnost všech účastníků na jednom místě, lze je realizovat virtuálně. Umožňují to dvě podobné služby, které přenášejí obraz a zvuk mezi jednotlivými účastníky: videokonference vyžadují specializovaný software a nabídnou vyšší kvalitu obrazovvého a zvukového kanálů, zatímco silnou stránkou webkonferencí je, že uživatel vystačí s běžným webovým prohlížečem a má k dispozici větší sortiment médií.

Vyšší nároky dokážeme splnit prostřednictvím speciálních obrazových přenosů, kdy je obraz přenášen ve vysoké kvalitě (HD, 2K, 4K), případně stereoskopicky (3D). Tato služba nachází využití například při přenosech operací či experimentů na odborných konferencích. Pro ně jsme schopni zajistit i internetové vysílání – streaming – přednesených příspěvků. Méně náročným je pak k dispozici IP telefonie přenášející telefonní hovory po síti.

Autentizační infrastruktura

Týmová práce obvykle vyžaduje sdílení dat a využívání různých síťových služeb a aplikací. Abychom usnadnili tuto činnost, vytvořili jsme autentizační infrastrukturu, která svým uživatelům usnadňuje přístup ke sdíleným zdrojům. Její nejdůležitější složkou je federace eduID.cz, díky níž uživatelé mohou využít své „domácí“ jméno a heslo pro přístup ke službám provozovaným jinými subjekty. Navíc na principu „single sign-on“ – heslo tedy zadáváte jen jednou.

Druhou službou naší e-infrastruktury z této oblasti je vydávání certifikátů, které ověřují totožnost jednotlivých serverů a uživatelů. Díky nim lze vzájemnou komunikaci lépe zabezpečit.

Služby

Naše prostředí pro spolupráci poskytuje širokou nabídku služeb usnadňujících koordinaci distribuovaných týmů, komunikaci jejich členů v reálném čase, živé přenosy ve špičkové kvalitě i další multimediální služby.

Poslední změna: 17.8.2015