IP telefonie

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Dokumentace

Technická dokumentace

Služba zajišťuje propojení IP telefonních sítí institucí v rámci e-infrastruktury CESNET a s partnerskými sítěmi v ČR i zahraničí a zajišťuje volání mezi ústřednami nebo IP telefonními sítěmi (včetně dostupnosti audio a video konferenční služby) bez poplatku za spojení.

  • Služba je realizována signalizačními protokoly SIP a H.323. Směrování probíhá v centrálních prvcích s vysokou kapacitou. Ústředny se připojují přes vlastní hlasovou bránu (nejčastěji Cisco) s rozhraním ISDN PRI (E1) nebo přímo po IP (SIP).
  • Je třeba dostatečně kvalitní a příslušně dimenzované síťové spojení (ideálně nízké zpoždění a rozptyl, (beze)ztrátovost) o kapacitě cca 80 kb/s na jeden hovor (pro kodek G.711, G.722).
  • Předpokládá se spolupráce technických kontaktů při řešení problémů souvisejících se zařízením uživatele (přístup na brány).
  • Služba a je poskytována na principu „best effort“.

Hlavní výhody

  •  Propojení IP telefonních sítí uživatelů bez poplatků za tranzit.

Pro koho je určena?

Služba je určena organizacím připojeným k e-infrastruktuře CESNET.

Cena

Služba je pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET dostupná bez dalších poplatků.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele. Následuje zprovoznění služby ve spolupráci s pracovníkem CESNET. Doba zřízení se liší podle náročnosti konfigurace a průběhu testů.

Související služby

Poslední změna: 15.12.2016