Speciální obrazové přenosy

Kontakty

zřízení služby:
péče o uživatele

hlášení problémů:
service desk

Dokumentace

UltraGrid

Služba poskytuje přenos jednoho nebo více obrazových signálů o vysokém rozlišení mezi dvěma nebo více koncovými body, a to ve vysoké kvalitě a s nízkým zpožděním (latencí).

Služba je vhodná například pro přenosy lékařských zákroků do přednáškových místností, pro přenosy vědeckých vizualizací, umělecké tvorby (tanec, hudba) nebo pro vzdálenou spolupráci při zpracování obrazových dat o velmi vysokém rozlišení (2K, 4K, 8K).

Může být realizována i v lokalitách nepřipojených k e-infrastruktuře CESNET (např. kongresy), pokud je možné zajistit dostatečnou kapacitu sítě do lokality. Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery může být druhá strana přenosu (nebo více stran) v zahraničí.

Služba je realizována vhodnou technologií s využitím hardware a software vlastní konstrukce (MVTP, UltraGrid), podle požadavků konkrétního přenosu. Ihned je možný vícebodový přenos až 8 obrazových kanálů o rozlišení do 2K (2048×1080). Tyto kanály je možné používat samostatně pro různé obrazové signály nebo společně pro obrazové signály o vyšším rozlišení (např. 4K – 4096×2160, 8K – 8192×4096) nebo pro stereoskopické přenosy (3D).

Zařízení přenáší signál v jednom nebo obou směrech současně mezi dvěma koncovými body. Ve spojení s optickým multicastem nebo reflektory je možný přenos i do více přijímacích koncových bodů.

Obrazový signál může být doplněn vícekanálovým zvukem. Signál je přenášen bez komprese nebo s kompresí například H.264, DXT1, DXT5 a JPEG, JPEG2000. Technologie je snadno přenositelná a v případě dostupnosti odpovídající kapacity a kvality sítě (propustnost a nízký rozptyl) je možné její rychlé nasazení s minimální interakcí uživatele.

Jsme schopni reagovat i na další požadavky uživatelů. Doba realizace takového požadavku závisí na složitosti, potřebě úprav technologie a kapacitě vývojového týmu.

Hlavní výhody

  • Obousměrný přenos vícekanálového videa ve vysokém rozlišení HD, 2K, 4K, 8K a přenos vícekanálového zvuku s nízkou latencí.
  • Možnost přenášet bez komprese, nebo použít kompresi na grafických kartách.
  • Možnost propojit více koncových bodů.
  • Další úpravy na přání uživatelů.

Pro koho je určena?

Služba je určena nejen pro organizace připojené k e-infrastruktuře CESNET. Jde o individuální podporu významných akcí nebo experimentů.

Cena

Cena se stanoví individuálně.

Zprovoznění

Zájemce zašle požadavek oddělení péče o uživatele, následně jej kontaktuje pracovník CESNET, který s ním analyzuje požadované řešení. Propojení se zdroji a zobrazovači obrazových signálů uživatele (servery, projektory, atd.) je třeba řešit individuálně. Není-li v koncovém bodě přímo dostupné připojení k síti CESNET o odpovídající kapacitě a kvalitě (propustnost a nízký rozptyl), je třeba řešit připojení ve spolupráci s uživatelem, včetně zajištění dedikovaného propojení (last-mile). Zřízení přenosu trvá od několika dnů u jednoduchých přenosů až po několik týdnů u složitějších mezinárodních akcí.

Související služby

Poslední změna: 22.5.2017