Výroční zprávy sdružení CESNET

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva shrnuje stav, činnost a výsledky sdružení v daném roce. Je schvalována společně s roční účetní uzávěrkou červencovou valnou hromadou sdružení a bývá proto vydána v letních měsících následujícího roku.

K dispozici jsou následující výroční zprávy:

Poslední změna: 31.8.2018