Spolupráce v rámci České republiky

Sdružení CESNET je zapojeno do následujících národních organizací a projektů:

CZ.NIC

Sdružení, které se zabývá správou domény cz, podporou obecně prospěšných projektů a činností souvisejících s Internetem. CESNET patří mezi zakládající členy.

NIX.CZ

Sdružení poskytovatelů služeb Internetu v České republice, které poskytuje možnost vzájemné konektivity mezi sítěmi svých členů (Neutral Internet Exchange). CESNET patří mezi zakládající členy.

FENIX

Projekt sdružení NIX.CZ zaměřený na obranu proti masivním DoS útokům. CESNET patří mezi zakládající členy.

Poslední změna: 10.7.2015