Laboratoře – společná pracoviště

Ve spolupráci s vysokými školami CESNET provozuje několik společných pracovišť – laboratoří. Cílem  je podpořit výuku odborníků v oblasti síťových technologií a vytvořit prostředí pro výzkumnou a vývojovou spolupráci.

Laboratoře jsou po dohodě přístupné i ostatním členům sdružení CESNET a spolupracujícím institucím.

SITOLALaboratoř pokročilých síťových technologií

Společné pracoviště pro výzkum a vývoj pokročilých síťových technologií a aplikací byla založena v roce 2002 Fakultou informatiky MU, Ústavem výpočetní techniky MU a sdružením CESNET.

Zaměřuje se na výzkum v oblastech:sitola_medium

  • síťových, multimediálních, vizualizačních a simulačních technologií, paralelních numerických výpočtů, biomedicínských simulací
  • vývoje vysoce kvalitních přenosů videa s nízkým zpožděním včetně síťových protokolů, kompresních algoritmů využívajících paralelizace na grafických kartách a systémech pro plánování a řízení vícebodových přenosů

Sídlo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno

Web: https://www.sitola.cz/

Kontakt: RNDr. Miloš Liška Ph.D., milos.liska@cesnet.cz

SAGELab – Síťová multimediální laboratoř

Laboratoř SAGElab je společným pracovištěm sdružení CESNET, Fakulty informačních technologií ČVUT a Fakulty elektrotechnické ČVUT.sage_lab_01e-300x201

Laboratoř je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s vysokým rozlišením a vysokorychlostním připojením k počítačové síti. Vizualizační zařízení s rozlišením 8K+ (9600 x 4320 px) je tvořeno LCD displeji s tenkými rámečky a je řízeno softwarovým systémem SAGE a SAGE2, umožňujícím současné zobrazení výstupů řady aplikací, které mohou být provozovány na lokálních počítačích, na výpočetních prostředcích e-infrastruktury CESNET nebo na počítačích vzdálených spolupracujících institucí. Laboratoř je dále vybavena řadou dalších prostředků pro:

  • výuku –  např. vybrané předměty z oblasti počítačové grafiky
  • prezentační činnost multimédií o vysokém rozlišení (fotografie, videa)
  • teleprezentaci.

Sídlo: Fakulta informatiky ČVUT, Praha

Web: http://sagelab.cesnet.cz/

Kontakt:

 

 

Poslední změna: 7.12.2017