Výzkum a vývoj

Oblasti výzkumu

Výzkum a vývoj má pro činnost sdružení zásadní roli.
Zabýváme se oblastí pokročilých síťových technologií a aplikací.
Nové poznatky uplatňujeme při rozvoji národní e-infrastruktury CESNET.

Naši výzkumníci

V našem týmu je řada úspěšných řešitelů grantů.

Projekty

Podílíme se na řešení celé řady  projektů s různými partnery a to na národní i mezinárodní úrovni-

Laboratoře

Ve spolupráci s vysokými školami provozujeme multimediální laboratoře

Výstupy z výzkumu

Přenesení výsledků výzkumu do praxe.

Patenty

Na základě našich výzkumných výsledků nám byla přidělena řada patentů.

Nové významné výstupy z našeho výzkumu

Patent sdružení CESNET umožňuje implementaci rychlých kompresních algoritmů
Společně s Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze jsme získali patent na Systém pro realizaci rozptylovací tabulky. Chrání náš vynález efektivního řešení rozptylovacích tabulek v hradlových polích (FPGA), který se uplatní například v některých kompresních algoritmech. Podrobnější informace jsme zveřejnili v tiskové zprávě.
Zařízení z rodiny CzechLight získalo americký patent
Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických vydal 16. května patentovou listinu pro Spektrálně flexibilní zařízení pro obousměrné přenosy optických signálů citlivých na časování. Jedná se o zařízení z rodiny CzechLight, které umožňuje přenášet velmi přesné a stabilní optické signály na velké vzdálenosti a zejména využít dosud nevyužívaná spektrální pásma. Další informace najdete v naší tiskové zprávě.

Poslední změna: 9.12.2017