Výzkum a vývoj

Oblasti výzkumu

Výzkum a vývoj má pro činnost sdružení zásadní roli. Zabýváme se oblastí pokročilých síťových technologií a aplikací. Nové poznatky uplatňujeme při rozvoji národní e-infrastruktury CESNET.

Projekty

Podílíme se na řešení celé řady  projektů s různými partnery, a to na národní i mezinárodní úrovni.

Laboratoře

Ve spolupráci s vysokými školami provozujeme specializované laboratoře.

Výstupy z výzkumu

Přenesení výsledků výzkumu do praxe.

Patenty

Na základě našich výzkumných výsledků nám byla přidělena řada patentů.

Nové významné výstupy z našeho výzkumu

Nově jsme získali patentovou ochranu pro USA:

  • US 9978451B2, Connection for quick search of regular expression in data (Jan Kořenek, Viktor Puš)
  • US 9978451B2, Modular kit of a device for monitoring the spectral offset of two channels in networks with optical wave multiplexes (Radan Slavík, Josef Vojtěch, Vladimír Smotlacha, Jan Radil)

Poslední změna: 7.9.2018