Výzkum a vývoj

Oblasti výzkumu

Sdružení CESNET je výzkumnou organizací, která své výzkumné a vývojové aktivity zaměřuje především na pokročilé síťové technologie a aplikace. Dosažené výsledky uplatňujeme při rozvoji národní e-infrastruktury CESNET, která slouží potřebám vědy a výzkumu v České republice a jejíchž služeb využívá řada organizací.

Projekty

Šíři našich výzkumných a vývojových aktivit dokládají desítky projektů, na jejichž řešení se podílíme:

Laboratoře

Ve spolupráci s vysokými školami provozujeme specializované laboratoře.

Výstupy z výzkumu

Přenesení výsledků výzkumu do praxe.

Patenty

Na základě našich výzkumných výsledků nám byla přidělena řada patentů.

Nové významné výstupy z našeho výzkumu

Nově jsme získali patentovou ochranu pro USA:

  • US 9978451B2, Connection for quick search of regular expression in data (Jan Kořenek, Viktor Puš)
  • US 9978451B2, Modular kit of a device for monitoring the spectral offset of two channels in networks with optical wave multiplexes (Radan Slavík, Josef Vojtěch, Vladimír Smotlacha, Jan Radil)

Poslední změna: 14.12.2018