Výzkum a vývoj

Oblasti výzkumu

Sdružení CESNET je výzkumnou organizací, která své výzkumné a vývojové aktivity zaměřuje především na pokročilé síťové technologie a aplikace. Dosažené výsledky uplatňujeme při rozvoji národní e-infrastruktury CESNET, která slouží potřebám vědy a výzkumu v České republice a jejíchž služeb využívá řada organizací.

Projekty

Šíři našich výzkumných a vývojových aktivit dokládají desítky projektů, na jejichž řešení se podílíme:

EOSC

Reprezentujeme Českou republiku v aktivitách European Open Science Cloud.

Laboratoře

Ve spolupráci s vysokými školami provozujeme specializované laboratoře.

Výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu uplatňujeme formou licencí (spin-offů), nebo formou patentů.

Poslední změna: 23.7.2020