CESNET organizuje Workshop e-IRG o aktuálních otázkách velkých výzkumných e-infrastruktur v EU

Praha 8. prosince 2022. V pondělí 12. a v úterý 13. prosince proběhne v Praze Workshop e-IRG zaměřený na velké výzkumné e-infrastruktury. Na účastníky čeká řada přednášek předních odborníků, s nimiž budou moci debatovat o nejžhavějších otázkách oboru.

Skupina e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group) je strategický mezinárodní orgán usilující o usnadnění integrace evropských výzkumných e-infrastruktur a souvisejících služeb v členských státech Evropské unie. Každoročně jsou svolávány dva workshopy pod záštitou příslušného předsednictví EU. Během českého předsednictví se organizace ujalo sdružení CESNET.

Klíčovým tématem bude vliv energetické krize na fungování výzkumných e-infrastruktur v EU. „Tyto vyspělé e-infrastruktury nejsou důležité jenom pro podporu vědy a výzkumu, ale mají velký význam pro rozvoj celé společnosti a vzdělanosti. Rostoucí náklady na provoz způsobené drahými energiemi ohrožují jejich plnohodnotné fungování. Především menší výpočetní a datová centra univerzit, výzkumných středisek či knihoven se mohou ocitnout v kritické situaci, protože jejich rozpočty takový nárůst neutáhnou. Chceme evropským vládám vyslat vzkaz, že je nutné tuto situaci řešit,“ říká emeritní ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád, hlavní organizátor setkání za Českou republiku.

Akce se zúčastní přes 120 delegátů z více než 30 zemí. Do Prahy přijede přibližně 60 účastníků, zbývající se připojí na dálku prostřednictvím videokonference. Za hostitelskou zemi workshop uvedou náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Radka Wildová a Jan Gruntorád ze sdružení CESNET.

V úvodní sekci workshopu se bude hovořit o koordinaci a spolupráci mezi evropskými e-infrastrukturami. Diskuse by měla vyústit v předložení předběžné verze tzv. bílé knihy e-IRG 2022. Další tematická část se zaměří na datové infrastruktury a datová úložiště, které jsou nepostradatelnými součástmi vědecko-výzkumných infrastruktur založených na principech otevřené vědy. Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC) přinese propojení a otevřený přístup k evropským vědeckým datům, a usnadní tak práci vědcům a výzkumníkům.

Závěrečná sekce je vyhrazena pro oblast interakce mezi daty, publikacemi a identifikátory. Správa výzkumných dat usiluje o zefektivnění postupů při práci s daty, při jejich shromažďování, evidenci, využití a zpřístupnění uživatelům na poli vědy a výzkumu v souladu s etickými FAIR přístupy.

Ve středu 14. prosince na workshop naváže schůzka národních delegátů e-IRG.

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Jeho cílem je provoz a rozvoj ICT služeb, které tvoří národní e-infrastrukturu pro výzkum, vývoj a vzdělávání e-INFRA CZ. Nedílnou součástí aktivit je také výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií. CESNET je aktivním partnerem v řadě zahraničních výzkumných infrastruktur, jako jsou panevropská síť pro výzkum, vývoj a vzdělávání GÉANT, evropská gridová infrastruktura EGI.eu a evropská infrastruktura pro otevřenou vědu EOSC. Více na www.cesnet.cz, www.e-infra.cz

Poslední změna: 8.12.2022