Blog

Blog zaměstnanců a spolupracovníků CESNETu.

Blokování nepovolených webů s nabídkou nelegálních veterinárních léčivých přípravků

S účinností od 1. 12. 2022 nám přibyl další seznam zakázaných stránek, které jsou poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky povinni blokovat. Nový …

Blokování nepovolených webů s nabídkou nebezpečných potravin

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vede od 1.10.2022 seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, …

Jak jsme rozpohybovali robota v našem PFku

Robot v našem vánočním přání vás baví. Jsme za to rádi. A jak to vlastně všechno začalo? Odborníci CESNETu vytvořili 3D model Čapkova robota pro …

Pokračujeme v podpoře významných akcí medicínské komunity

CESNET po celou dobu své existence aktivně spolupracuje s medicínskou komunitou. Zajišťuje nejen dokonalou síťovou konektivitu do nemocnic a jejich propojení do celého akademického světa, …

Blokování nepovolených webů

Od 1. ledna 2022 je účinná novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která ukládá poskytovatelům připojení k internetu na území České republiky povinnost zamezit …

Okénko kybernetické bezpečnosti Covid19CZ vrací úder

Rozšířený článek od našeho kolegy Radoslava Bodó. Aktuální situace se snaží využít i kriminální skupiny k vedení kybernetických útoků. Masivní vyhledávání informací o aktuální situaci …

Prohlédněte si 3D model šálku prezidenta Masaryka

Řada knihoven a archívů digitalizuje nebo již zdigitalizovala vzácné dokumenty ve svých sbírkách. V současné době je možné digitalizovat i prostorové sbírkové předměty a to …

Konference e-infrastruktury CESNET 2019

Na největším setkání komunity uživatelů jsme představili projekt e-INFRA CZ, plán na vybudování páteřní sítě nové generace CESNET3 i komplexní přehled našich služeb a aktivit. …

Ohlédnutí za The Catch

Jednou ze zásadních aktivit sdružení CESNET je šíření nabytých vědomostí, zejména CESNET-CERTS takto působí v oblasti bezpečnosti již dlouhá léta. Naše zkušenosti ukazují, že zájem …

Kolik je hodin? Ale přesně!

Jak ve vědě, tak i ve společnosti dochází k rostoucí poptávce po přesnosti času. Tedy abychom byli přesní: máme na mysli extrémní přesnost, která vyžaduje …