Zařízení pro nízkolatenční přenosy obrazu ve formátu JPEG XS

Akronym: JPEGXS

Poskytovatel: TA ČR
Program: FW – Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Identifikační číslo: FW01010230

Období realizace: 04/2020 – 03/2023

Koordinátor projektu: DISK Systems
Počet partnerů: 3
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Dr. Ing. Sven Ubik

Cílem projektu je vyvinout a ověřit v praxi prototyp zařízení na bázi FPGA pro síťové obrazové přenosy s velmi malým časovým zpožděním s novým typem komprese JPEG XS. Existuje významná třída aplikací, které budou umožněny přenosy v reálném čase s velmi malým zpožděním řádu jednotek nebo nižších desítek milisekund a současně vyšším kompresním poměrem (cca 15:1).

Zcela nový typ kompresního protokolu JPEG XS, jehož standardizace v současné době probíhá, propojí současně výhody nízké latence a vyššího kompresního poměru srovnatelného s kompresí typu JPEG 2000. Zařízení bude zcela unikátní a dosud není dostupné na trhu. Předpokládáme, že vyvinutou technologii bude možné využít i v rámci budoucích mobilních sítí 5G. To otevře mnohem širší využití.

Poslední změna: 19.3.2021