VR Šatník – Virtuální digitální šatník

Akronym: VR Šatník

Poskytovatel: TA ČR
Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 – 2023)
Identifikační číslo: TL05000298

Období realizace: 07/2021 – 12/2023

Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 3
Vedoucí za CESNET:
Dr. Ing. Sven Ubik


Cílem projektu je navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Výsledky budou zahrnovat prototyp zařízení pro automatizované snímání textilních předmětů pro vytváření 3D modelů a věrné zachycení textilního materiálu, software pro prezentaci v expozicích a na Internetu včetně možnosti virtuálního obléknutí textilních předmětů uživatelem. Výsledky mají zásadní význam pro dokumentaci stavu cenných textilních sbírek muzeí, které trpí při fyzické manipulaci a stárnou, i pro vzdělávací prezentaci badatelům a široké veřejnosti. V ČR několik muzeí má rozsáhlé textilní sbírky, další rozsáhlé sbírky jsou v zahraničí. Výsledek bude současně inovativně využitelný i v komerční oblasti prodeje textilu.

Poslední změna: 2.6.2022