Special projects for advanced research and technology in Europe (SPARTA)

Akronym: SPARTA

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 830892

Období realizace: 2/2019–6/2022

Koordinátor projektu:
Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives – France
Počet partnerů: 44
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Martin Žádník, Ph.D.

Projekt má vytvořit trvalou komunitu spolupracující na definici, vývoji, sdílení a rozvoji řešení, která pomohou při praktické prevenci kybernetické kriminality a posílí kybernetickou bezpečnost.

Jeho cílem je změnit způsoby a postupy využívané v Evropě při výzkumu, inovacích a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Má se stát jedinečnou inovační silou, která změní ekonomiku, infrastrukturu, společnost a demokracii v Evropské unii.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 8.6.2022