Smart ADS

Akronym: Smart ADS

Poskytovatel: TA ČR
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Identifikační číslo: TH04010073

Období realizace: 1/2019–12/2021

Koordinátor projektu:
Flowmon Networks, a.s.
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout novou generaci systému detekce útoků a
anomálií v síti. Budou vyvinuty tři výsledky typu software:

 1. Behaviorální analýza bude aplikována na data z aplikační vrstvy (L7) s
  cílem identifikovat hrozby a útoky na této úrovni.
 2. Systém pro práci s reputačními databázemi umožní nejen konsolidovat
  zpracování externích informací, ale především tato data čistit, posoudit z
  pohledu relevance vůči kategorii síťové entity či organizace a vůči dalším
  detekovaným událostem.
 3. Umělá inteligence pro odvozování znalostí zajistí automatizaci a podporu
  činností uživatele systému a na základě zpětné vazby dojde k adaptaci na danou
  síť, provozované aplikace a služby a k celkovému zvýšení kvality výsledků
  detekcí.

 

     

Poslední změna: 13.5.2021