PROTECTIVE – Proactive Risk management througt Improved Cyber Situational Awarene

Akronym: PROTECTIVE

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 700071

Období realizace: 9/2016–8/2019

Koordinátor projektu:
Velathlone Institute Of Technology
Počet partnerů: 10
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Andrea Kropáčová

Cílem PROTECTIVE bylo zlepšit povědomí organizací o rizicích, které pro jejich podnikání představují kybernetické útoky. V první řadě zvýšil povědomí o hrozbách počítačových bezpečnostních incidentů (CSIRT) prostřednictvím zlepšeného sledování bezpečnosti a lepšího sdílení informací o hrozbách mezi organizacemi v rámci komunity.

Za druhé řadil kritické výstrahy na základě potenciálních dopadů útoku na ohrožená aktiva a tím i na organizace. Díky kombinaci těchto opatření jsou organizace lépe připraveny zvládnout příchozí útoky, šíření škodlivých softwarů a další bezpečnostní problémy a řídit vývoj procesů prevence a nápravy.

Systém PROTECTIVE je navržen tak, aby poskytoval řešení pro veřejně dostupné CSIRT, malé a střední podniky, které mají potřebu speciální kybernetické bezpečnosti. Veřejné potřeby CSIRT vznikají částečně proto, že komerční nástroje neřeší jejich jedinečné požadavky. Agentura ENISA jasně identifikovala nedostatek nástrojů s požadovanými analytickými a vizualizačními schopnostmi umožňujícími veřejným CSIRT poskytovat optimalizované služby.

Malé a střední podniky jsou rovněž vystaveny kyberkriminalitě, protože mají omezené zdroje na ochranu a často omezené znalosti, co je třeba udělat. Byly realizovány dva pilotní projekty, jejichž cílem bylo zhodnotit a ověřit výsledky ochrany pomocí CSIRT ze 3 národních výzkumných a vzdělávacích sítí (NREN) a MSP prostřednictvím poskytovatele řízených bezpečnostních služeb (MSSP).

Konsorcium PROTECTIVE bylo tvořeno třemi NREN, třemi akademickými a čtyřmi obchodními partnery z 8 zemí, aby se maximalizoval technický a komerční dopad výstupů a šíření a využívání výsledků.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 12.3.2020