Akcelerační platforma pro virtuální přepínače (OVS)

Akcelerační platforma pro virtuální přepínače
Akronym: OVS

Poskytovatel: TA ČR
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Identifikační číslo: TH04010193

Období realizace: 01/2019–12/2021

Koordinátor projektu: Netcope Technologies, a.s.
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Koordinátor za CESNET: Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

 

Cílem projektu je vytvořit akcelerační platformu pro virtuální přepínač Open vSwitch, který je jedním z nejpoužívanějších v oblasti datových center. Základem této platformy bude akcelerační karta s rozhraním PCIe, vybavena dvěma síťovými rozhraními 100G Ethernet a hradlovým polem FPGA, ve kterém bude realizována hlavní funkcionalita virtuálního přepínače, tj. přijímání paketů, jejich klasifikace a zasílání do jednotlivých virtuálních strojů nebo fyzických rozhraní. Klíčovou vlastností je možnost konfigurace architektury přepínače (způsobu klasifikace, počtu a velikosti podporovaných tabulek), která umožní uživateli vytvořit konfiguraci přímo na míru jeho požadavkům a současně dosahovat vysoké propustnosti.

 

   

Poslední změna: 13.5.2021