NFV200 – Platforma pro akceleraci virtualizace funkcí sítě

Akronym: NFV200

Poskytovatel: TA ČR
Program: TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015 – 2025)
Identifikační číslo: TH02010214

Období realizace: 1/2017–12/2019

Koordinátor projektu:
Netcope Technologies, a.s.
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Pavel Benáček, Ph.D.

Virtualizace funkcí sítě (Network Functions Virtualization-NFV) je
technologie, která nachází široké uplatnění především v datových centrech.
Cílem projektu bylo vytvořit platformu umožňující snadné nasazení
virtualizovaných síťových funkcí v prostředí nejrychlejších sítí a datových
center.

Základem byla akcelerační karta vybavená dvěma síťovými rozhraními 100G
Ethernet a hradlovým polem FPGA. Pro FPGA byly vytvořeny klíčové akcelerační
moduly, především pro rychlé přenosy přes sběrnici PCIe 4. generace a pro
zpracování paketů s využitím jazyka P4. Ten zajistí rozsáhlé možnosti
konfigurace karty bez nutnosti ruční úpravy firmware FPGA. Propojení se širokým
spektrem NFV aplikací bylo zajištěno vytvořením softwarového rozhraní pro
prostředí DPDK, které je v této oblasti de-facto standardem.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 7.4.2020