Mon-IoT – Monitoring citlivých předmětů prostřednictvím Internetu věcí

Akronym: Mon-IoT

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: FV - TRIO
Identifikační číslo: FV30192

Období realizace: 4/2018–12/2020

Koordinátor projektu:
Alternetivo s.r.o.
Počet partnerů: 4
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Dr. Ing. Sven Ubik

Cílem projektu bylo vyvinout ucelený systém pro monitorování cenných a citlivých předmětů pomocí prvků sítě Internetu věcí (IoT). Do této kategorie předmětů patří například sbírkové předměty v muzeích, lékařské vzorky, citlivá elektronika, hudební nástroje apod. Půjde o sledování vlastností prostředí v okolí předmětů, zacházení s předměty i sledování lokality předmětů.

Součástí cílů projektu bylo ověření systému v pilotním provozu v národním a mezinárodním měřítku, příprava výsledků k uvedení na trh a poskytnutí licence k výrobě. Internet věcí přináší nové komunikační protokoly a novou infrastrukturu umožňující ekonomické síťové propojení velkého množství zařízení.

V projektu jsme chtěli vyřešit podstatná omezení současných technologií využitelných pro sledování cenných a citlivých předmětů. V současné nabídce chyběli senzory veličin prostředí, vibrací, orientace a stavu citlivých předmětů komunikující bezdrátovými protokoly s dlouhým dosahem, s dostatečně častou periodou měření, s dlouhou dobou autonomního provozu a umožňující sledování lokality bez energeticky náročných modulů.

Výsledkem projektu je ucelené řešení systému pro sledování citlivých předmětů prostřednictvím Internetu věcí zahrnující:

  • stacionární senzor pro průběžné sledování stavu citlivých předmětů prostřednictvím Internetu věcí s dlouhým dosahem přenosu, nízkou periodou sledování, dlouhou dobou autonomního provozu a s možností rychlé informace o kritické změně,
  • mobilní senzor pro průběžné sledování stavu a lokality předmětů prostřednictvím Internetu věcí bez energeticky náročných modulů, s dlouhou dobou autonomního provozu, s možností rozdělení na interní měřicí a externí komunikační část (pro použití např. v odstíněných kontejnerech),
  • software umožňující lokalizaci, správu a monitoring senzorů, sběr dat, zpracování statistik,
  • poloprovozní ověření vyvinuté technologie v národním a mezinárodním měřítku.

Poslední změna: 18.3.2021