Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění

Akronym: Laterna Magika

Poskytovatel: MK ČR
Identifikační číslo: DG16P02H005

Období realizace: 3/2016–12/2019

Koordinátor projektu: NFA
Počet partnerů: 4
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Bc. Michal Krsek

Laterna magika, kombinující multižánrové divadelní inscenace s filmovými projekcemi na několik pláten umístěných v prostoru jeviště, vznikla jako reprezentativní a reprezentační program ČSR pro mezinárodní výstavu EXPO`58. Díky mimořádnému úspěchu vznikla v Praze stejnojmenná série představení a posléze i stálá divadelní scéna vycházející ze stejného inscenačního principu. Byla a je díky své experimentální povaze, kombinaci více médií, propojení uměleckého díla s vývojem nových (zejména projekčních) technologií a spolupráci mnoha význačných osobností ojedinělým fenoménem, a to jak v historii českého umění, tak i ve světovém kontextu.

Naším hlavním cílem bylo vytvořit postupy a prostředky pro uchování, ochranu a zpřístupnění Laterny magiky jako specifické formy kulturního dědictví, v rámci dlouhodobě udržitelného systému, použitelného i pro obdobné kulturní formy a v jiných paměťových a sbírkových institucích. Zároveň jsme chtěli přispět k výzkumu dějin českého filmu, divadla a experimentální tvorby, ale i k zodpovězení obecnějších otázek týkajících se národní reprezentace v době totalitního režimu, možného výzkumu intermediálních dějin či dějin intermédií, apod. Nezbytným předpokladem pro plnění těchto cílů je záchrana a zpracování velkého souboru filmů Laterny magiky, které byly v roce 2010 předány do Národního filmového archivu.

Výzvou pro nás byla koordinace spolupráce multidisciplinárního týmu rozkročeného mezi humanitními a technickými obory a formami formální existence mateřských institucí. Složení tohoto týmu ovšem zrcadlilo charakter zkoumaného fenoménu a bylo klíčovým aspektem celého projektu. Důležitým (byť v rámci tohoto programu nehodnoceným) výstupem bylo zpracování přihlášky souboru dokumentů souvisejících s Laternou magikou na seznam UNESCO Memory of the World.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 18.3.2021