Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

Akronym: NeSPoQ

Poskytovatel: MV ČR
Program: VJ – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1)
Identifikační číslo: VJ01010008

Období realizace: 01/2021 – 12/2025

Koordinátor projektu: VUT v Brně
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Josef Vojtěch, Ph.D.

Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí.

Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních sítí, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.).

Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře.

 

Poslední změna: 16.11.2021