GN4-3 Research and Education Networking – GÉANT (GN4-3)

Akronym: GN4-3

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 856726

Období realizace: 1/2019–12/2022

Koordinátor projektu: GÉANT Limited
Počet partnerů: 39
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Ing. Jan Gruntorád, CSc.

Komunikační infrastruktura GÉANT v současné době zpřístupňuje síťové služby zhruba 40 miliónům uživatelů z více než 3 500 institucí ve 38 zemích Evropy a zajišťuje propojení evropských národních sítí pro výzkum a vzdělávání s podobnými sítěmi jako jsou sítě Internet2 a ESnet v USA, CANARIE v Kanadě a sítěmi na dalších kontinentech. Sedmiletý rámcový projekt GÉANT2020 byl zahájen v květnu 2015.

GN4-3 je pokračující třetí fáze projektu GÉANT2020. Navazuje na implementaci definovanou v rámcové dohodě uzavřené mezi konsorciem GÉANT a Evropskou komisí v dubnu 2015 na dobu 68 měsíců. Cílem projektu je vytvořit celoevropskou komunikační infrastrukturu pro výzkum a vývoj GÉANT a navázat na realizaci projektů GN4-1 a GN4-2.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 11.3.2020