FlowTest: testování monitorovacích síťových zařízení

Akronym: FlowTest

Poskytovatel: MV ČR
Program: VB – Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
Identifikační číslo: VB01000032

Období realizace: 01/2022 – 12/2023

Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 2
Vedoucí za CESNET:
Ing. Lukáš Huták

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti testování bezpečnostních síťových zařízení se zaměřením na sondy pracující na bázi síťových toků. Hlavním cílem je vybudování zkušebního prostředí (testbedu), ve kterém budou zprovozněny a zpřístupněny výsledky projektu: orchestrační systém pro automatizaci testů, vysokorychlostní generátor realistického síťového provozu podle profilů uživatelské sítě a nástroj automatického vyhodnocování výsledků testů. Za účelem dosažení provozuschopné testovací infrastruktury bude vytvořena sada testovacích scénářů včetně základních testovacích vzorků provozu a nástroj pro vytváření profilů provozu. Díky tomu bude zkušební prostředí připraveno na testování (případně k bezpečnostním auditům) síťových zařízení ve spolupráci s testovacími autoritami.

Poslední změna: 3.6.2022