European Open Science Cloud – SYmbiosis for New and Established Research Groups Yield

Akronym: EOSC – SYNERGY

Poskytovatel: EU
Program: H2020
Identifikační číslo: 857647

Období realizace: 09/2019 – 10/2022

Koordinátor projektu: Agencia Estatal Consejo Superior De investigaciones Cientificas
Počet partnerů: 16
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Prosazování vize otevřené vědy
V rámci Digitální agendy vyzvala EK členské státy, výzkumné pracovníky a průmysl k účasti na projektu EOSC. V této souvislosti za účelem podpory provádění vnitrostátních iniciativ souvisejících s EOSC financovala EU projekt EOSC-synergie (INFRAEOSC-05 (b)).
V nadcházejících 3 letech bude projekt EOSC-synergie přispívat k implementaci EOSC rozšiřováním národních e-infrastruktur a budováním lidských kapacit v EOSC.
V praxi to znamená více výpočetního výkonu a dostupnějšího úložiště, více datových sad a nástrojů k rozšíření možností výzkumu. Konsorcium zahrnuje příslušné výzkumné infrastruktury ve Španělsku, Portugalsku, Německu, Polsku, České republice, na Slovensku, v Nizozemsku a na EGI.eu. EOSC-synergie bude také fungovat jako most EOSC směrem k Jižní Americe tím, že bude stavět na vazbách IBERGRID s tímto regionem.

Webová stránka projektu

Poslední změna: 19.3.2021