ETA Vzdělávání – Distanční spolupráce v uměleckém vzdělávání s využitím moderních přenosových technologií

Akronym: ETA Vzdělávání

Poskytovatel: TA ČR
Program: TL - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 - 2023)
Identifikační číslo: TL01000106

Období realizace: 4/2018–3/2021

Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 2
Role sdružení CESNET: koordinátor
Vedoucí za CESNET:
Dr. Ing. Sven Ubik

Vytvoříme vzorové pracoviště pro distanční výuku a spolupráci v múzických uměních. Vyvineme prototyp specializovaného zařízení pro nízkolatenční přenosy zvuku a obrazu umožňující tuto spolupráci. Navrhneme metodiku pro distanční výuku a spolupráci v múzických uměních. Vytvořená technologie a metodika budou nasazeny v praxi a jejich vliv a přínosy budou vyhodnoceny kvalitativním výzkumem ve spolupráci s národními a zahraničními partnery.

Výsledky rozšíří možnosti výuky a výměny zkušeností, zvýší kvalitu přijímacích zkoušek a hodnocení soutěží. Vytvořené pracoviště bude příkladem dalším institucím. Věříme, že výsledky „probudí pozitivní změnu“ a moderní komunikační technologie budou využívány pro mezinárodní spolupráci v uměleckém vzdělávání. Plánované dosažení výsledků je do 3 let.

Poslední změna: 7.4.2020