ETA Modely – Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí

Akronym: ETA Modely

Poskytovatel: TA ČR
Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 – 2023)
Identifikační číslo: TL01000152

Období realizace: 4/2018–3/2021

Koordinátor projektu: CESNET
Počet partnerů: 3
Role sdružení CESNET: koordinátor
Vedoucí za CESNET:
Dr. Ing. Sven Ubik

Našim cílem je dosáhnout rozšíření současného způsobu evidence sbírkových předmětů v muzeích a archívech o využití interaktivních 3D modelů. Navrhneme příslušné postupy jak na straně kurátorů sbírek a výstav, tak na straně technického zajištění. Rozšíříme sbírko evidenční systém MUSEION o podporu interaktivních 3D modelů.

Jako příklad rozšíříme webový portálMuzea hl.m. Prahy. Rozšíříme národní portál eSbirky.cz ve správě Národního muzea, včetně propojení s evropským integrátorem Europeana.eu. Ověříme vytvořené nástroje na muzejním projektu (výstavě). Vytvoříme infrastrukturu pro sbírkové instituce, umožňující ukládání a přístup k informačně bohatým digitálním obrazům sbírkových předmětů. O řešení je zájem na mezinárodní úrovni. Plánované dosažení výsledků je do 3 let.

Poslední změna: 7.4.2020