EOSC-hub-Integrating and managing services for the European Open Science Cloud

Akronym: EOSC-hub

Poskytovatel: Evropská unie
Program: H2020
Identifikační číslo: 777536

Období realizace: 1/2018–3/2021

Koordinátor projektu: Stichting EGI
Počet partnerů: 76
Role sdružení CESNET: partner
Vedoucí za CESNET:
Mgr. Miroslav Ruda

Projekt EOSC-hub vytváří systém integrace a správy pro budoucí evropský Open Science Cloud, který poskytuje katalog služeb, softwaru a dat z EGI Federation, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a hlavních výzkumných e-infrastruktur. Tento integrovaný a řídící systém (Hub) vychází z vyspělých procesů, politik a nástrojů z předních evropských federovaných e-infrastruktur, které pokrývají celý životní cyklus služeb od plánování až po dodání. Služba Hub shromažďuje služby z místních, regionálních a národních e-infrastruktur v Evropě, Africe, Asii, Kanadě a Jižní Americe.

Centrum funguje jako jediné kontaktní místo pro výzkumné pracovníky a inovátory, kteří objevují, využívají a využívají široké spektrum zdrojů pro pokročilý výzkum řízený daty. Prostřednictvím mechanismu virtuálního přístupu mají více vědeckých komunit a uživatelů přístup ke službám podporujícím jejich vědecké objevy a spolupráci přes disciplinární a geografické hranice.

Rozhraní EOSC vychází z již existujících technologií na TRL 8 a řeší potřebu interoperability podporou přijímání otevřených standardů a protokolů. Mobilizací elektronických infrastruktur zahrnujících více než 300 datových středisek na celém světě a 18 celoevropských infrastruktur je tento projekt průkopnickým milníkem pro realizaci European Open Science Cloud.

Webové stránky projektu

Poslední změna: 30.3.2021